fbpx

Grafik Tasarım Nedir?

Grafik tasarım bir görseli, metni, fikri veya iletilmek istenen mesajı hayal gücü ile geliştirerek anlaşır biçimde iki veya üç boyutlu olarak insanlara sunan bir sanattır. Wikipedia’ya göre Grafik tasarım; bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.

Geçmişte portre, kara kalem tarzı çalışmalarda fırça veya kalem gibi doğal araçlar yardımıyla gerçekleştirilen Grafik tasarım sanatı, günümüzde Procrate, Affinity Desinger, ArtRage gibi geliştirilmiş uygulamalar ile teknolojiye aktarılmıştır. Bunlar gibi uygulamalar/programlar sayesinde daha avantajlı ve gelişmiş tasarımlar yapılmaktadır. Grafik tasarım kendi içerisinde; denge, karşıtlık, hizalama, yakınlık, ölçeklendirme, vurgulama, hareket gibi sanatsal birimleri bulundurmaktadır. Grafik tasarımcı ne demek? ; bir görseli, metni, fikri veya iletilmek istenen mesajı anlaşılır bir şekilde geliştiren ve sunan kişiye Grafik tasarımcı denir. Web sitesi, reklamlar, kitaplar, dergiler, posterler, bilgisayar oyunları, ürün ambalajları, afişler, kurumsal iletişim ve kurumsal kimlik gibi çeşitli ürünleri tasarlamak Grafik tasarımcının işidir.

Grafik tasarım denince sıkça karşınıza çıkacak olan, bilmeniz gereken kelimeler ve açıklamaları başlıca şunlardır;

Grafik: Bir olayın, niceliğin türlü durumlarını yeni, gelişmiş ve çekici hâle getirerek birçok farklı harf, sözcük, cümle, fotoğraf, biçim, renk, desen veya çizgilerden yararlanılarak gösterme/anlatma sanatıdır. Grafik kelimesi eski yunan dilindeki ‘grapnein’ kelimesinden dilimize uyarlanmıştır.

Grafiker: Bilgisayar yazılımlarından yararlanarak istenilen ürünü yenilikçi bir bakış açısıyla estetik unsurlara ve kurumsal kimliğe uygun bir biçimde tasarlayarak görsel içerik üreten kişiye denir.

Tasarım: Yaratıcılık gerektiren ortaya çıkacak sonucu kafada oluşturma durumu.

İletişim: İki ya da daha fazla insanın bir araya gelerek karşılıklı bir biçimde bilgi, duygu, düşünce veya davranış alışverişi yapmasına verilen addır.

Grafik iletişim: Başlıca grafik ögelerinin bir araya getirilerek oluşturduğu görüntülerin değiş tokuşuna denir.

Hedef kitle: Grafik tasarım ile oluşturulan mesajın iletileceği kitledir. Bu kitle ilgi alanları detaylı olarak tanımlanarak belirlenir.

Reklam: Bir şeyi beğendirmek, daha çok istenmesini, alınmasını, satılmasını sağlamak amacıyla çeşitli araçlardan yararlanılarak geniş kitlelere tanıtma çabasıdır.

Slogan: Bir kurumun tanıtımında kullandığı akılda kalıcı sözlerdir.

Logo: Bir kurumun/firmanın adının, iki veya daha fazla tipografik karakterin bir araya getirerek oluşturduğu, simge özelliği bulunan, özel olarak tasarlanmış biçimi.

Broşür: Firmaların tanıtım için hazırladıkları ürünlere verilen addır.

Afiş: Bir şeyin tanıtılması, duyurulması için tasarlanan, genellikle iç ve dış duvarlara asılan görsel içerikli duvar duyurusudur.

Billboard: Genelde 300×200 boyutlarında olan bir dış mekan reklam yapısı. Kalabalık yol kenarlarında bulunan reklam levhalarına verilen ad.

Görsel malzeme: Basılacak her türlü malzemenin genel adıdır.

İsim plakası: Yayınlarda, başlığın bulunduğu, grafiksel ögelerle de desteklenen bölgenin adı.

Künye: Bir yayının tüm iletişim bilgilerini bulunduran bölgeye verilen addır.

Simgesel işaret:  Bir ürünü ya da düşünceyi simgeleyen kavramlara denir.

Piktogram: Piktogram ya da piktograf bir objeyi, işleyişi, yeri veya kavramı grafiksel çizimler kullanarak anlatma şeklidir.

Kurumsal kimlik: Kurumun kendini ifade etme şekli olan, değişmeyen, sabit kurum imajına verilen addır.

Ambalaj: Bir ürünün marka reklamını yapmak ve dış etkenlerden korumak için çeşitli malzemeler ile hazırlanan üründür.

Eskiz: Bir fikri genellikle kara kalem kullanarak kağıt üzerine aktarmak. Taslak çıkarmak.

Perspektif: Bir yüzey üzerine nesneyi üç boyutlu olarak çizme tekniğidir.

Mizanpaj: Düzenleme anlamına gelen mizanpaj, seçilen grafik ögelerinin bir düzen içerisinde birleştirilmesi işlemidir.

Görsel hiyerarşi: Öne çıkarmak istenilen resim, renk ya da boşlukları önem sırasına dikkat ederek düzenlenmesidir.

Orijinal: Bir ürünün ya da görselin değiştirilmemiş, ilk haline denir.

Diapozitif: Slayt türlerine verilen addır.

İllüstrasyon: Resimleme. Yer aldığı metinle ilgili onu açıklayan, somutlaştıran resim ve desenlerdir.

Motion- Blur: Kelime anlamı “hareket izi” olan Motion-Blur hareketsiz görsellerdeki nesneleri hareketliymiş gibi gösterir.

Animasyon: Resimleri ya da hareketsiz nesneleri, gösterim esnasına hareket ediyormuş hissi uyandıracak şekilde düzenleme işidir.

Simetri: Kullanılan grafik ögelerinin oluşturduğu kusursuz, estetik orantı ve dengeye verilen hitap biçimidir.

Asimetri: Simetrinin tersi, kullanılan grafik ögelerinin orantısız, dengesiz bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır.

Degrade: Rengin başka renge dönüşürken oluşturduğu renk geçişine verilen ad.

Opak: Genellikle fotoğrafçılıkta kullanılan bu terim, şeffaf olmayan demektir.

Doyma: Renklerin açık veya koyu olmasının ifade şeklidir. Koyu renkler doymuş renklerdir.

Recto: Bir kitabın, süreli yayının veya benzeri ürünlerin, sağ taraftaki sayfalarına Recto denir. Bu sayfalar her daim tek sayı niteliğini taşır.

Verso: Bir kitabın, süreli yayının ya da benzeri ürünün, sol taraftaki sayfalarına verilen isimdir.

Cilt payı: Basılı alanla sayfanın ciltlenecek kısmının arasında kalan bölgeye verilen isimdir.

Donuk sayfa: Tekdüze şekilde düzenlenmiş sayfalara verilen addır.

Forma: Dergi parçası ya da bir kitabın, sayfaları genellikle 4, 8, 16 ya da 32 sayfadan oluşan her bir bölümüne verilen ad.

Vinyet: Sayfaların dibine veya kenarlarına yapılan çeşitli süs desenlerine verilen isimdir.

Grafik Tasarımda kullanılan başlıca programlar;

Adobe Photoshop: Fotoğraf bazlı bir programdır. Fotoğraf düzenleme, üzerine metin/şekil ekleme gibi tasarımlar yapılır. Dijital işlerin tümü bu programda hazırlanabilir. Örneğin; Site banner-slider, dijital reklam görselleri, sosyal medya paylaşım görselleri ve genel olarak fotoğrafçılar bu programla albüm hazırlamaktradır.

Adobe Illustrator: Vektörel bazlı bir programdır. Vektörel çizimin yoğun olan tasarımların basıma hazırlık aşaması bu programda olmalıdır. Aynı zamanda logo tasarımları yine programda çizilir. Bu programın dedesi Corel Draw programıdır. Eski matbaacılar Corel Draw programında ne kadar ısrarcı da olsalar illustrator gelişmiş bir programdır.


Adobe Fresco: Tasarımcıların doğrudan bir iPad üzerinde dijital çizimler oluşturmasına olanak tanır.

InDesign®: En dikkat çekici özelliği sayfa yapısını düzenini ve çoklu sayfaları düzenleyebiliyor olmanızdır. Ayrıca obje ve yazıları sayfa mizanpaj yapısına göre düzenlemede oldukça başarılı bir programdır.

Grafik tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca hususlar;

  • Simetri ve Denge (simetri türleri dahil )
  • Akış
  • Tekrarlama
  • Desen
  • Altın Oran (1.618’lik oran)
  • Üçte Bir Kuralı
  • Tipografi (yazı tipi seçiminden başlık ağırlığına kadar her şeyi kapsar)
  • İzleyici Kültürü (renk kullanımına ilişkin – örneğin bir uyarı olarak kırmızı veya bazı Doğu kültürlerinde iyi bir şans işareti olarak – ve okuma düzeni: örneğin Batı kültürlerinde soldan sağa)